För närvarande jobbar vi med att lansera en ny hemsida, vi ber om ursäkt för eventuella besvär

Förebygg allergi hos barn som är särskilt känsliga

Sommar

Ett barn löper särskild risk att utveckla allergi om någon av föräldrarna eller ett äldre syskon har eller har haft en läkardiagnostiserad allergisjukdom. Med allergisjukdom menas här astma, hösnuva, atopiskt eksem (barneksem) och matallergi.

Om du har ett barn som löper särskild risk att utveckla allergi har vi några goda råd. Lyckligtvis finns det flera sätt som du kan förebygga allergi på redan på skötbordet. Du kan också hjälpa ditt barn genom att skapa ett bra inomhusklimat utan rök, fukt och damm.

Amning och kost

 • Hälsovårdsmyndigheten rekommenderar att barn ammas tills de är sex månader och gärna längre.
 • Om det inte är möjligt eller tillräckligt att amma ditt barn ska du välja högt hydrolyserad modersmjölksersättning under de första fyra månaderna – tala med din BVC-sköterska. Efter fyra månader kan du gärna använda vanlig modersmjölksersättning.
 • Tidigast när ditt barn är fyra månader får du börja med övergångskost. Många barn trivs dock med modersmjölk/modersmjölksersättning fram tills de är sex månader.
 • Det är inte dokumenterat att du kan förebygga allergi genom att undvika att ge ditt barn vissa livsmedel som gluten, ägg, fisk och citrusfrukter.
 • Det finns inga belägg för att du kan förebygga allergi hos ditt barn med en särskild diet när du är gravid eller ammar.

Bostad och städning

 • Städa grundligt minst en gång per vecka med rengöringsmedel utan parfym.
 • Storstäda minst en gång om året. Det minskar mängden damm i bostaden.
 • Tvätta nya kläder 1–2 gånger innan de används. Nya kläder kan innehålla rester av kemikalier som kan leda till allergiska reaktioner, utslag och hudirritation.
 • Tvätta ditt barns gosedjur regelbundet i 60 grader för att minimera mängden dammkvalster. När du köper gosedjur bör du kontrollera om de kan tvättas i 60 grader.
 • Torka inte kläder inomhus. Det kan höja luftfuktigheten och därmed förekomsten av dammkvalster. Om du använder en torktumlare, se gärna till att den har utlopp som leder utomhus.
 • Vädra alla rum tre gånger varje dag med korsdrag under 5–10 minuter. Vädra även efter duschar, matlagning och städning.
 • Bibehåll en temperatur på 20 grader inomhus under vintern. Det hjälper till att sänka luftfuktigheten och kan förhindra att mögel och dammkvalster trivs.
 • Undvik att utsätta ditt barn för tobaksrök. Rök förvärrar astmasymptom och ökar risken för astmatisk bronkit, som kan utvecklas till astma.
 • Ditt barn bör undvika daglig kontakt med pälsdjur under sitt första levnadsår. Lägg märke till att denna rekommendation sannolikt kommer att ändras, eftersom nyare forskning inte entydigt bekräftar detta.

Hudvård

 • Välj produkter med minimal allergirisk och undvik parfymerade produkter helt – även de ekologiska. Naturliga eller ekologiska parfymämnen och eteriska oljor kan ge allergi på samma sätt som kemiskt framställda doftämnen.

Råden har skrivits i samarbete med Astma-Allergi Danmark.

Du kan hitta fler goda råd om vård av små barns hud här .


TOP